Đại lý

Đại lý nước Sofita Quận Hoàng Mai

Đại lý nước Sofita Quận Hoàng Mai

06/07/2021

Đại lý nước Sofita Quận Hoàng Mai  Sofita tiên phong áp dụng 8 bước tinh lọc nước sạch với màng siêu lọc nhỏ đến 0,01 micron cùng công nghệ hoàn lưu khoáng sRO đầu tiên tại Việt Nam nhằm giữ lại một phần hàm lượng khoáng tự nhiên vừa đủ cho sức khỏe. Nhờ đó, […]

Đại lý nước Sofita Quận Cầu Giấy

Đại lý nước Sofita Quận Cầu Giấy

06/07/2021

Đại lý nước Sofita Quận Cầu Giấy  Sofita tiên phong áp dụng 8 bước tinh lọc nước sạch với màng siêu lọc nhỏ đến 0,01 micron cùng công nghệ hoàn lưu khoáng sRO đầu tiên tại Việt Nam nhằm giữ lại một phần hàm lượng khoáng tự nhiên vừa đủ cho sức khỏe. Nhờ đó, […]

Đại lý nước Sofita Quận Long Biên

Đại lý nước Sofita Quận Long Biên

06/07/2021

Đại lý nước Sofita Quận Long Biên  Sofita tiên phong áp dụng 8 bước tinh lọc nước sạch với màng siêu lọc nhỏ đến 0,01 micron cùng công nghệ hoàn lưu khoáng sRO đầu tiên tại Việt Nam nhằm giữ lại một phần hàm lượng khoáng tự nhiên vừa đủ cho sức khỏe. Nhờ đó, […]

Đại lý nước Sofita Quận Bắc Từ Liêm

Đại lý nước Sofita Quận Bắc Từ Liêm

06/07/2021

Đại lý nước Sofita Quận Bắc Từ Liêm : Sofita tiên phong áp dụng 8 bước tinh lọc nước sạch với màng siêu lọc nhỏ đến 0,01 micron cùng công nghệ hoàn lưu khoáng sRO đầu tiên tại Việt Nam nhằm giữ lại một phần hàm lượng khoáng tự nhiên vừa đủ cho sức khỏe. […]

Đại lý nước Sofita Quận Đống Đa

Đại lý nước Sofita Quận Đống Đa

06/07/2021

Đại lý nước Sofita Quận Đông Đa Sofita tiên phong áp dụng 8 bước tinh lọc nước sạch với màng siêu lọc nhỏ đến 0,01 micron cùng công nghệ hoàn lưu khoáng sRO đầu tiên tại Việt Nam nhằm giữ lại một phần hàm lượng khoáng tự nhiên vừa đủ cho sức khỏe. Nhờ đó, tạo nên […]

Đại lý nước Sofita Quận Thanh Xuân

Đại lý nước Sofita Quận Thanh Xuân

06/07/2021

Đại lý nước Sofita Quận Thanh Xuân Sofita tiên phong áp dụng 8 bước tinh lọc nước sạch với màng siêu lọc nhỏ đến 0,01 micron cùng công nghệ hoàn lưu khoáng sRO đầu tiên tại Việt Nam nhằm giữ lại một phần hàm lượng khoáng tự nhiên vừa đủ cho sức khỏe. Nhờ đó, […]